Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

"Samodzielność - Aktywność - Mobilność"

W dniu 7 października 2022 roku, został uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w dwóch Programach „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - "Mieszkanie dla absolwenta" i "Dostępne mieszkanie". Rea

Warsztaty edukacyjne "Świadome rodzcielstwo"

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu informuje, iż trwa nabór na warsztaty edukacyjne pn. "Świadome rodzicielstwo". Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i lepszych relacji z dziećmi, radzenia sob

Badanie odbiorców usług społecznych

Uczelnia Korczaka prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób s

Program

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w związku z przystąpieniem do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego prowadzi nabór wniosków na realizację usług asystencji osobistej.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla mieszkańców gminy Ciężkowice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice. Je

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach przypomina, że od dnia 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023. Wnioski należy składać w pokoju nr 16. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium to wzrasta do 764 zł na osobę).

Pogram „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Uchwałą nr XLI/367/22 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. został przyjęty do realizacji Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i uchwalony Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”

Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomoc

13938