Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program Psychologiczno-Terapeutyczny

Program Psychologiczno-Terapeutyczny

Treść

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje o trwającym naborze do kolejnej edycji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Doznających Przemocy Domowej oraz Programu Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Program skierowany jest do osób doznających przemocy domowej z terenu Powiatu Tarnowskiego:

  • które doświadczyły/doświadczają przemocy domowej,
  • świadkowie przemocy domowej,
  • pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji.

Realizacja w/w Programów przewidziana jest na przełom I i II kwartału 2024 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, pokój 202, tel. 14 621 56 83 wew.18 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

oraz pracownicy

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu
ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz, tel. 14 650 13 92
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00

20574