Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w związku z przystąpieniem do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego prowadzi nabór wniosków na realizację usług asystencji osobistej.

Realizacja programu zaplanowana jest do 31 grudnia 2023 r.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe);
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • w załatwianiu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Ciężkowice do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w celu zgłaszania chęci wzięcia udziału w Programie. Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni zgodnie z przydzielonym rejonem.

Poniżej karta zgłoszeniowa wraz z klauzulą RODO.
20574