Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Treść

Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus do końca 2029 r.

Program ten jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ). Podobnie jak PO PŻ – opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie,

a także przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Pomocy Żywnościowej na terenie Gminy Ciężkowice mogą już zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wypełnienia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba ta powinna posiadać informację o uzyskanym przez rodzinę dochodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

Kolejne informacje dotyczące terminu dystrybucji żywności publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka.

Poniżej link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu 2023:

20574