Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Treść

 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1164,00 zł

Więcej informacji na temat programu "Posiłek w szkole i w domu" można znaleźć tutaj.

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023

Program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2022

Program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2021

 

20574