Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

O wypłatę dodatku osłonowego mogą starać się osoby, których miesięczny dochód w 2022 r. nie przekroczył:

- 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego

lub

- 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Kwota dodatku osłonowego w 2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach ul. Tysiąclecia 19, pokój nr 16.

 

Wzór wniosku o wypłate dodatku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

 

Zdjęcia

20574