Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Konferencja dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia.

Konferencja dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia.

Treść

Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wyzwań, będzie przedmiotem konferencji, która odbędzie się
2 listopada 2023 r. w Krakowie.

Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania praktycznych możliwości i form wsparcia,
a w konsekwencji przełamywania barier i zwiększania aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz zawodowym.

W pierwszej części konferencji przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawią podejmowane dotychczas inicjatywy, służące poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, a także realizowane obecnie programy wsparcia.

Zostanie również poruszony bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa osób z niepełnoprawnościami, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w przestrzeni wirtualnej. Funkcjonariusze Krakowskiej oraz Małopolskiej Policji zapoznają uczestników z aktualnymi zagrożeniami, ale także pokażą jak unikać różnego typu zagrożeń.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie poruszą problematykę uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich negatywnego wpływu na życie osób z niepełnosprawnością. Omawiane także będą działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dalszej części konferencji o wyzwaniach i szansach w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w życiu rodzinnym, zawodowym oraz edukacji będą mówili specjaliści, głos zabiorą również osoby z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie będzie stanowić forum wymiany wiedzy, okazję do podzielenia się doświadczeniem osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób udzielających im wsparcia. Istotny będzie też aspekt integracji.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane planowaną tematyką konferencji.
Do udziału zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością oraz szczególnymi potrzebami.

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie – w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory w Krakowie przy Rynku Głównym 35, a także online –  za pośrednictwem transmisji na kanale YouTube.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy

20574