Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus - nowe kryterium dochodowe

Treść

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje o zmianie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.. Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza: 

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
  • 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Pomocy Żywnościowej na terenie Gminy Ciężkowice powinny w terminie do 20 czerwca 2023 r. zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wypełnienia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba ta powinna posiadać informację o uzyskanym przez rodzinę dochodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

 

Pliki do pobrania

Skierowanie-POPZ.pdf 181.83 KB
20573