Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla mieszkańców gminy Ciężkowice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice. Je

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach przypomina, że od dnia 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023. Wnioski należy składać w pokoju nr 16. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium to wzrasta do 764 zł na osobę).

Pogram „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Uchwałą nr XLI/367/22 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. został przyjęty do realizacji Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i uchwalony Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”

Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT TARNOWSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomoc

II tura rekrutacji do Programu

II tura rekrutacji do Programu " Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje o II turze rekrutacji w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” - na rok 2022. Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Pomoc ta jest świadczona w postaci tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Zgłoszeń do udziału w programie można dokonać osobiście lub przez osobę bliską w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciężkowicach ( pok. nr 3), bądź telefonicznie pod numerem telefonu 14 62 85 847.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski

20573