Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Rodzina 500+"

Treść

 

Rodzina 500+

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadziła świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Obecny okres zasiłkowy 2019/2021 uprawnia do świadczenia wychowawczego do 31 maja 2021 r.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022, który będzie obowiązywał od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy złożyć nowy wniosek. Składamy je w gminie w której mieszkamy.

Składać możemy w następujący sposób:

  1. Wniosek online

Od 1 lutego możemy to zrobić elektronicznie przez 3 dostępne kanały:

  1. strona empatia.mrips.gov.pl

  2. Bankowość elektroniczną (https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3)

  3. Platforma PUE ZUS

  1. Wniosek papierowo

Od 1 kwietnia osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Aby zachować ciągłość wypłat wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. - po tym terminie prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

 

 

 Dodatkowe informacje dotyczące programu rodzina 500+ można uzyskać na stronie ministerstwa Pracy i Polityki społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA ZA GRANICĄ

 

Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego a członek rodziny przebywa za granicą, przedmiotowy wniosek zostanie przekazany do organy właściwego czyli Wojewody Małopolskiego. Osoby takie muszą bezwzględnie wypełnić we wniosku dane członków rodziny przebywających za granicą z podaniem: imienia i nazwiska, numeru PESEL, kraju przebywania za granicą, wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okresu pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Należy również zamieścić informację o aktywności zawodowej osoby, która przebywa w Polsce (gdzie jest ubezpieczona, z jakiego tytułu oraz czy jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy).

 

 

 

20574