Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące miesięczny dochód nieprzekraczający kwoty netto:

• 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

• 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem Pomocy Żywnościowej powinny w terminie do 31 marca 2023 r. zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wypełnienia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba ta powinna posiadać informację o uzyskanym przez rodzinę dochodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

Pliki do pobrania

wniosek-POPZ.pdf 331.1 KB
20574