Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Kolejny rok w Klubie Senior+

Treść

 

Nowy rok seniorzy z gminy Ciężkowice powitali pracowicie, przygotowując dwie uroczystości:
w styczniu zorganizowano spotkanie świąteczno-noworoczne, w lutym zabawę karnawałową. Zajęciami poprzedzającymi te wydarzenia były warsztaty kulinarne, na których seniorzy przygotowywali potrawy, podane na uroczystościach. Oprócz prac w kuchni w ramach zajęć, część osób  zajmowała się czynnościami dekoracyjno-porządkowymi.

Grupa teatralna, której przewodniczy Pan Bogdan Krok przygotowała występ na „ostatki„ -zaśpiewali kilka  popularnych regionalnych piosenek. Odbył się też konkurs karaoke z nagrodami.

Seniorzy wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili koniec karnawału tańcem. Zdecydowana większość  członków klubu bawiła się na parkiecie.

W styczniu i w lutym odbyły się również zajęcia ruchowe z cyklu „Aktywny Senior - Zdrowy Kręgosłup” we współpracy z Center–Fit z Gromnika, prowadzone przez specjalistę instruktora. Zainteresowanie seniorów tą formą aktywności jest duże, dlatego też  zajęcia tego typu będą odbywać się regularnie.

18 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem kierownika Klubu Senior+. Na spotkaniu podsumowano dotychczasową działalność Klubu. Rozmawiano na temat spraw bieżących. Kierownik odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości seniorów. Omówiono również plany na rok 2020.

Końcem lutego, dzięki współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, seniorzy mogli uczestniczyć w wykładzie dr. inż Bogdana Wertza ”Drzewa najstarsi towarzysze człowieka”, który odbył się w Muzeum Przyrodniczym  w Ciężkowicach.

Marzec rozpoczęły zajęcia teatralne, panowie z Klubu Senior+ wraz z instruktorem teatralnym, przygotowali niespodziankę dla Pań z Klubu. 10 marca na zajęciach Panowie przedstawili scenkę muzyczno - teatralną składającą się z okazjonalnych wierszy oraz regionalnych piosenek. Każda
z kobiet dostała róże w pakiecie z życzeniami. Panie nie pozostawały Panom dłużne i w ramach przypadającego w tym dniu - Dnia Mężczyzn, także złożyły życzenia i poczęstowały  domowym ciastem.

 

 

 

20574