Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program Wieloletni Senior na lata 2015-2020

Treść

 

W 2018 r. Burmistrz Gminy Ciężkowice  podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację Modułu I - Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.

W ramach edycji w 2018 r. Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej
w wysokości 120.000 zł na Wspieranie aktywnego starzenia się. Całkowity koszt zadania wyniósł 150.000 zł, z czego 30.000 zł  to środki finansowe własne. Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanej inwestycji było wyremontowanie i wyposażenie Klubu „Senior+" w miejscowości Siekierczyna. 

Liczba miejsc utworzonych w placówce w ramach umowy wynosi  52, zainteresowanie jednak było na tyle duże, że chęć udziału w zajęciach zadeklarowało ponad osiemdziesiąt osób.

W 2019 r. na realizację Modułu II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach podpisanej umowy, Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł, natomiast 30.000 zł to wkład własny Gminy.  Klub Senior + działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach i jego kierownikiem jest Pani Marta Gucwa, opiekunem natomiast Kornelia Sowa.

Seniorzy od pierwszych dni uczestnictwa,  szybko się zintegrowali,  chętnie brali udział
w oferowanych im zajęciach, mogąc korzystać z odnowionego i wyposażonego budynku
w Siekierczynie. Przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, zajęcia odbywały się również w budynku Ratusza oraz  Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. W ramach zajęć zorganizowano też kilka wyjazdów m. in. wyjazdy na baseny termalne do Chochołowa, wycieczka do Karpackiej Troi w Trzcinicy, do kopalni soli w Bochni.

W ramach Programu „Senior+” w minionym roku seniorzy korzystali m.in. z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej:

 

Usługa edukacyjna

Odbyły się cykliczne spotkania z dzielnicowym  w ramach programów „Bezpieczny Senior” oraz „Poznaj swojego dzielnicowego". W czasie tych spotkań dzielnicowy Piotr Witek omawiał tematy bezpieczeństwa i ochrony majątku seniorów oraz kategorie przestępstw, których ofiarami często padają osoby starsze i samotne. Są to najczęściej: (kradzieże, włamania, oszustwa, kradzieże kieszonkowe). Na jednym z takich zajęć seniorzy oglądali filmy przedstawiające scenariusze zagrożeń oraz możliwości postępowania w danych sytuacjach.

W sierpniu odbyły się treningi koncentracji i pamięci w formie grupowych zajęć edukacyjnych prowadzone przez „Akademię Umiejętności Poza Schematem”, o charakterze terapeutycznym, polegające na treningu umysłu oraz poznawaniu technik zapamiętywania poprzez rozwiązywanie zestawów zadań poprawiających koncentrację, zabaw i quizów rozwijających spostrzegawczość, zdolność skutecznego zapamiętywania.

Odbyły się warsztaty kulinarne - pieczenia chleba, tradycyjnego kiszenia kapusty oraz pieczenia ciasteczek. Efektem tego typu zajęć edukacyjnych było utworzyli stoisko z bigosem i domowym chlebem na Koncercie Świąteczno- Noworocznym w Tarnowie.

 

Usługa kulturalno – oświatowa 

Klubowicze mieli okazje włączyć się w życie kulturalne regionu. Zajęcia muzyczno - teatralne prowadzone przez instruktora teatralnego Pana Bogdana Kroka zaowocowały utworzeniem grupy, która miała okazje zaprezentować swoje talenty muzyczne oraz literackie występując na takich gminnych wydarzeniach kulturalnych jak  festyn w Siekierczynie i Zborowicach oraz Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników i Dożynki Gminne w Ciężkowicach. Również poza gminą seniorzy mieli szanse pochwalić się występem -  na Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej
w Bobowej.

Seniorzy chętnie uczestniczyli również w  wykładach edukacyjnych, historycznych, wernisażach wystawy obrazów i fotografii, organizowanych w Ratuszu w Ciężkowicach, oraz Muzeum Przyrodniczym. Zainteresowaniem cieszyły się koncerty, seniorzy uczestniczyli w dwóch, które odbyły się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz w Świąteczno-noworocznym w Tarnowie.

 

Usługa aktywności ruchowej lub kinezyterapii 

W zakresie pobudzania aktywności ruchowej oraz pracy nad poprawą sprawności fizycznej, uświadomiono seniorom wagę prowadzenia zdrowego stylu życia, zwiększyła się świadomość jak dbać o swoje ciało aby poprawić i jak najdłużej utrzymać jego sprawność. Dzięki współpracy z klubem sportowym z Gromnika seniorzy mogli uczestniczyć w grupowych ćwiczeniach ogólnousprawniających prowadzonych przez specjalistę instruktora.

Klub Senior+ oferował również uczestnikom wyjazdy na baseny termalne do Chochołowa. W roku 2019 odbyły się dwie takie wycieczki i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Usługa sportowo-rekreacyjna 

Największą popularnością wśród seniorów cieszą się zajęcia sportowo-rekreacyjne. Do ulubionych form zajęć należały spotkania integracyjne, takie jak: zabawy taneczne, Andrzejki, ogniska, festyny,  wycieczki. W 2019r. odbyły się dwie wycieczki krajoznawcze: do skansenu archeologicznego
w Karpackiej Troi oraz kopalni soli w Bochni. Seniorzy chętnie też uczestniczyli w spacerach po okolicy. 

 

Usługa aktywizująca społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy)

W 2019 r. uczestnicy Klubu Senior+ realizowali się również jako wolontariusze, zorganizowano integracyjne ognisko na które zaproszono dzieci i młodzież. 

Do najczęstszych form aktywizujących społecznie należały spotkania z KGW z Siekierczynej, międzypokoleniowe z dziećmi. W grudniu odbyło się spotkanie na którym seniorzy wspólnie
z osobami współpracującymi, dziećmi ze szkoły podstawowej w Siekierczynie i ich rodzicami, robili stroiki bożonarodzeniowe. Gotowe ozdoby zostały przekazane na rzecz świątecznego kiermaszu organizowanego przez szkolny komitet.

Seniorzy realizowali się również przy współorganizacji regionalnych imprez np. festynu w Siekierczynie, a także biorąc udział w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych. Efektem pracy seniorów w tej dziedzinie było Wyróżnienie  Klubu Senior +, które klubowicze otrzymali na Koncercie Świąteczno - Noworocznym w Tarnowie.

 

Usługa terapii zajęciowej

Seniorzy mogli rozwijać swoje talenty podczas zajęć z bibułkarstwa, dekoratorskich, muzykoterapii, teatroterapii. We współpracy z KGW z Siekierczynej, klubowicze  robili kwiaty z bibuły, które następnie były użyte do dekoracji sali oraz  do układania palm wielkanocnych. Odbyły się zajęcia ozdabiania bombek bożonarodzeniowych.

Przy okazji organizacji różnych uroczystości organizowano zajęcia dekoratorskie ikebana – układanie dekoracji na stoły, gazetkę, z użyciem żywych i suszonych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np.: szyszek, kory, mchu, kasztanów, żołędzi itd. Zajęcia florystyczne – układanie kompozycji z kwiatów, ciętych, suszonych, jak również tworzenie kompozycji mieszanych.

Odbyły się również zajęcia z muzykoterapii -  wspólne śpiewanie, oraz teatroterapii - małe formy teatralne, nauka tekstów wierszy, skeczy, monologów.

 

Usługa socjalna

Ośrodek zapewniał kawę, herbatę, wodę, ciastka, ciepłe danie przy okazji uroczystości. Seniorzy chętnie brali udział w pieczeniu ciast, chleba, przygotowywaniu posiłków na okolicznościowe wydarzenia, a następnie w degustacji wykonanych potraw. 

 

Inne usługi

Oprócz podstawowego zakresu usług, zawartego w programie, Klub Senior+ oferował spotkania organizacyjne oraz kluby dyskusyjne, na których seniorzy mogli aktywnie uczestniczyć w współtworzeniu programu zajęć, oferować swoją pomoc. Wiele zajęć seniorzy realizowali samodzielnie, gdyż seniorzy z gminy Ciężkowice są skarbnicą doświadczenia i umiejętności. Potrafią znakomicie gotować, piec, szyć, szydełkować, wyszywać, są wśród nich talenty plastyczne oraz muzyczne. Są chętni do pracy oraz współpracy.

 

Podsumowując, rok 2019 minął seniorom z Gminy Ciężkowice bardzo atrakcyjnie. Utworzenie Klubu Senior+ współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody, spowodowało, że osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo zaczęły realizować się od nowa, rozwijając pasje, zdobywając nowe umiejętności, potwierdzając tym że życie na emeryturze również może być ciekawe. Dzięki Klubowi „Senior+” w Siekierczynie, seniorzy czują się potrzebni i dowartościowani, jako współgospodarze Klubu Senior+ są inicjatorami różnych akcji, spotkań integracyjnych. Działania seniorów zapisywane są na bieżąco, prowadzona jest bowiem Księga Pamiątkowa  Klubu dokumentująca wydarzenia, w których uczestniczą seniorzy.

 

 

 

20573