Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Treść

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji, w tym także profilaktyki wypalenia zawodowego służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach przystąpił do udziału w superwizji oraz szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Superwizja będzie realizowana w ciągu czterech, 4-godzinnych spotkań, w zakresie obejmującym omawianie aspektów związanych z realizacją prcedury „Niebieskie Karty”. Ponadto zostaną zrealizowane dwa 8-godzinne szkolenia specjalistyczne tj. „Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie” oraz „Działania profilaktyczne – opracowywanie, organizowanie i wdrażanie programów profilaktycznych”.

Organizatorem superwizji oraz szkoleń specjalistycznych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych dofinansowanych z budżetu państwa w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 r.

20574