Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Treść

Program dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach kontynuuje realizację Programu – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II, który polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Zadanie realizowane jest w ramach  Modułu II poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach programu realizowanego w 2022 r., poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Obecnie z opasek bezpieczeństwa korzysta 24 seniorów.

Dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość” (Moduł II)

Kwota dofinansowania: 10 439,00 zł, całkowita wartość zadania: 13 050,00 zł

 

Zdjęcia

20574