Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Podprogram 2021

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021. 
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące miesięczny dochód nieprzekraczający kwoty netto:  

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej powinny w terminie do 20 maja 2022 r. zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Wydawanie żywności zaplanowane jest od 30 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

 

Do pobrania:

Skierowanie do otrzymania pomocy żwynościowej

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej  - wersja Ukraińska

20574