Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Dopłata do czynszu - do dodatku mieszkaniowego

Treść

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego. Dodatkowo najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w okresie od dnia 5 stycznia do 31 marca 2021 r. mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata do czynszu będzie przyznawana tylko raz na okres 6 miesięcy. Jeśli chodzi o możliwe do uzyskania kwoty, to według ustawy: Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

20574