Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Szukamy osób chętnych do pracy

Szukamy osób chętnych do pracy

Treść

Szukamy osób chętnych do podjęcia pracy na umowę „zlecenia” do świadczenia usług sąsiedzkich.

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 24 czerwca 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zapewnia wymagane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni.

 

20574