Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Pogram „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Pogram „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Treść

Uchwałą nr XLI/367/22 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. został przyjęty do realizacji Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i uchwalony Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla Gminy Ciężkowice. Realizatorem programu osłonowego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

Program ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osobom starszym w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Program realizowany będzie poprzez Moduł II przewidziany w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

MODUŁ II - dotyczy finansowania kosztów jakie ponosi gmina w związku z zakupem urządzeń do świadczenia usługi "opieki na odległość" przy użyciu tzw. "opasek bezpieczeństwa" oraz zakupu usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, szczególnie samotni lub/i samotnie gospodarujący, chorzy, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Ciężkowice zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

Nr telefonu:

146285835

146285847

146285848

Realizacja działań w ramach Programu finansowana jest w całości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dowiedz się więcej: https://wspierajseniora.pl/

Pliki do pobrania:

Informator Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

 

13938